Bruto-Netto Rekenmachine: Hoeveel krijg ik netto na loonbelasting?

Weet u hoeveel geld u overhoudt in uw loonstrookje nadat de loonbelasting is ingehouden? Gebruik een bruto-netto calculator om dat uit te rekenen! Deze calculator is gebaseerd op de meest recente loonbelastingtabellen, en berekent automatisch het bedrag aan loonbelasting dat op uw loonstrookje moet worden ingehouden. Houd er rekening mee dat deze calculator geen rekening houdt met de geboortedatum, dus u zult uw jaarsalaris moeten invoeren en uw fiscale status moeten selecteren. Maak gebruik van de bruto-netto calculator die gebruik maakt van de salarisengine van Employes.

Wat moet er op een loonstrook staan?

Op elk loonstrookje moet het volgende staan:

  • Brutoloon: Dit is het bedrag dat u verdiend hebt voordat er belastingen en andere inhoudingen afgaan.
  • Nettoloon: Dit is het bedrag dat u mee naar huis neemt nadat alle belastingen en inhoudingen op uw brutoloon zijn ingehouden.
  • Federale inkomstenbelasting: Dit is een progressieve belasting die gebaseerd is op uw inkomen en uw belastingstatus.
  • Sociale Zekerheidsbelasting: Dit is een loonbelasting waarmee het Sociale Zekerheidsprogramma wordt gefinancierd.
  • Medicare-belasting: Dit is een loonbelasting waarmee het Medicare-programma wordt gefinancierd.
  • Staats- en plaatselijke belastingen: Deze belastingen variëren naar gelang van de staat en de plaats waar u woont.
  • Andere aftrekposten: Dit kunnen zaken zijn als ziekteverzekering, pensioenbijdragen, en vakbondscontributies.

Nu u weet wat er op uw loonstrookje moet staan, kunt u een bruto-netto calculator gebruiken om te weten te komen hoeveel geld u eigenlijk elke week of maand mee naar huis neemt! Bruto-netto calculators zijn een snelle en gemakkelijke manier om uw nettoloon te berekenen, en kan u helpen uw geld doeltreffender te budgetteren.